Spotkanie członków Klubu w miesiącu lutym – Zebranie Walne

20 lutego 2015
19:00to21:00

Zapraszamy na kolejne spotkanie Klubowe w nowej formule!

20 lutego 2015 o godzinie 19:00 odbędzie się coroczne Walne Zgromadzenie,
na którym obecność wszystkich członków Klubu jest obowiązkowa!

Poniżej przedstawiamy porządek obrad Walnego Zgromadzenia
Stowarzyszenia Klub Nurkowy Nautica Poznań
zwołanego na dzień 20.02.2015 r., na godzinę 19:00

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad WZ.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego WZ.
6. Sprawozdanie z działalności Zarządu Klubu i wykonania budżetu za sezon 20014/2015 oraz przedstawienie planu działalności i budżetu na sezon 2015/2016.
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Klubu za sezon 2014/2015 oraz wniosek w sprawie absolutorium dla członków Zarządu.
8. Dyskusja na temat sprawozdań i planów.
9. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla członków Zarządu.
10. Wybór składu nowego Zarządu Klubu Nurkowego Nautica Poznań
11. Sprawy różne, w tym:
–    zmiana art.10.1, 13.1, 14.1 statutu Stowarzyszenia Klub Nurkowy Nautica Poznań
wolne głosy

Osoby, które nie mogą pojawić się na spotkaniu osobiście mogą podpisać pełnomocnictwo dla wybranego członka Klubu, który odda za nich głos na Walnym Zgromadzeniu.
Formularz pełnomocnictwa znajdziecie tutaj:
http://klub.nautica.poznan.pl/wp-content/sprawozdania/wzor_pelnomocnictwa.pdf
Tymczasem za nami już dwa spotkania piątkowe:

13.12.2014

 

 

 

 

 

 

 

 

13 grudnia 2014

16.01.2015

 

 

 

 

 

 

 

 

16.01.15

 

 

 

 

 

 

 

 

16 stycznia 2015