Plan działań na 2018

Pragniemy poinformować, że Nowy Zarząd powierzył wykonywanie następujących funkcji osobom wybranym do Zarządu w dniu 9 marca br.

Beata Janicka – Prezes Zarządu
Mariusz Kuźma – Zastępca Prezesa Zarządu
Marcin Kołodziejczak – Skarbnik Zarządu

Jednocześnie sporządziliśmy również ramowy plan działań w Klubie na rok 2018.
plan w PDFie:
Ramowy plan dzialan na rok 2018

Prosimy o zapoznanie się z nim i potwierdzenie chęci uczestnictwa w wybranych zajęciach mailem:
biuro@nautica.poznan.pl