Sprawozdania roczne

Sprawozdania za rok 2018

 

1. Sprawozdanie merytoryczne za 2018 – pobierz w formacie pdf

2. Sprawozdanie finansowe za 2018 rok – pobierz w formacie pdf

Sprawozdania za rok 2017

 

1. Sprawozdanie merytoryczne za 2017 rok – pobierz w formacie pdf

2. Sprawozdanie finansowe za 2017 rok –pobierz w formacie pdf

 

Sprawozdania za rok 2016

 

1. Sprawozdanie merytoryczne za 2016 rok – pobierz w formacie pdf

2. Sprawozdanie finansowe za 2016 rok – pobierz w formacie pdf.

 

Sprawozdania za rok 2015

 

1. Sprawozdanie merytoryczne za 2015 rok – pobierz w formacie pdf

2. Sprawozdanie finansowe za 2015 rok – pobierz w formacie pdf

3. Korekta bilansu i rachunku wyników zatwierdzona na zebraniu walnym 03.03.2017r. – pobierz w formacie pdf

Sprawozdanie za rok 2014

 

1. Sprawozdanie merytoryczne za 2014 rok – pobierz w formacie pdf.

2. Sprawozdanie finansowe za 2014 rok – pobierz w formacie pdf.

 

Sprawozdanie za rok 2013

 

1. Sprawozdanie merytoryczne za 2013 rok – pobierz w formacie pdf.

2. Sprawozdanie finansowe za 2013 rok – pobierz w formacie pdf.

 

Sprawozdanie za rok 2012

 

1. Sprawozdanie merytoryczne za 2012 rok – pobierz w formacie pdf.

2. Sprawozdanie finansowe za 2012 rok – pobierz w formacie pdf.

Sprawozdanie za rok 2011

 

1. Sprawozdanie merytoryczne za 2011 rok – pobierz w formacie pdf.

2. Sprawozdanie finansowe za 2011 rok – pobierz w formacie pdf.

Sprawozdanie za rok 2010

 

1. Sprawozdanie merytoryczne za 2010 rok – pobierz w formacie pdf.

2. Sprawozdanie finansowe za 2010 rok – pobierz w formacie pdf.