Składki

Składki członkowskie winny być opłacane raz w roku, do końca miesiąca lutego, w następujących kwotach:

• osoby uczące się, do 27 roku życia 200 zł
• osoby powyżej 27 roku życia 300 zł
• para małżeńska w klubie 400 zł
• dziecko członka klubu 100 zł

Nowi członkowie klubu płacą od miesiąca, w którym zostali przyjęci za proporcjonalny okres do końca roku, a kolejną składkę za nowy rok do końca miesiąca lutego każdego nowego roku

Składki można wpłacać na konto klubu – w tytule przelewu prosimy o wpisanie: SKŁADKA KLUBOWA.

Konto bankowe Klubu: 38 1090 1362 0000 0001 1055 2532
Klub Nurkowy Nautica Poznań, ul. Piłsudskiego 100, 61-246 Poznań

 

Zgodnie z regulaminem Klubu:
Zarząd zastrzega sobie prawo do zmiany swoją uchwałą wysokości składek, za uprzednim przedyskutowaniem tej kwestii z członkami Klubu.