Sprawozdania roczne

 

Sprawozdania za rok 2021

1. Sprawozdanie merytoryczne za 2021 rok – pobierz w formacie pdf

2. Sprawozdanie finansowe za 2021 rok – pobierz w formacie pdf

 

Sprawozdania za rok 2020

1. Sprawozdanie merytoryczne za 2020 rok – pobierz w formacie pdf

2. Sprawozdanie finansowe za 2020 rok – pobierz w formacie pdf

 

Sprawozdania za rok 2019

1. Sprawozdanie merytoryczne za 2019 rok – pobierz w formacie pdf

2. Sprawozdanie finansowe za 2019 rok – pobierz w formacie pdf

 

Sprawozdania za rok 2018

1. Sprawozdanie merytoryczne za 2018 rok – pobierz w formacie pdf

2. Sprawozdanie finansowe za 2018 rok – pobierz w formacie pdf

 

Sprawozdania za rok 2017

1. Sprawozdanie merytoryczne za 2017 rok – pobierz w formacie pdf

2. Sprawozdanie finansowe za 2017 rok – pobierz w formacie pdf

 

Sprawozdania za rok 2016

1. Sprawozdanie merytoryczne za 2016 rok – pobierz w formacie pdf

2. Sprawozdanie finansowe za 2016 rok – pobierz w formacie pdf.

 

Sprawozdania za rok 2015

1. Sprawozdanie merytoryczne za 2015 rok – pobierz w formacie pdf

2. Sprawozdanie finansowe za 2015 rok – pobierz w formacie pdf

3. Korekta bilansu i rachunku wyników zatwierdzona na zebraniu walnym 03.03.2017r. – pobierz w formacie pdf

 

Sprawozdanie za rok 2014

1. Sprawozdanie merytoryczne za 2014 rok – pobierz w formacie pdf.

2. Sprawozdanie finansowe za 2014 rok – pobierz w formacie pdf.

 

Sprawozdanie za rok 2013

1. Sprawozdanie merytoryczne za 2013 rok – pobierz w formacie pdf.

2. Sprawozdanie finansowe za 2013 rok – pobierz w formacie pdf.

 

Sprawozdanie za rok 2012

1. Sprawozdanie merytoryczne za 2012 rok – pobierz w formacie pdf.

2. Sprawozdanie finansowe za 2012 rok – pobierz w formacie pdf.

 

Sprawozdanie za rok 2011

1. Sprawozdanie merytoryczne za 2011 rok – pobierz w formacie pdf.

2. Sprawozdanie finansowe za 2011 rok – pobierz w formacie pdf.

 

Sprawozdanie za rok 2010

1. Sprawozdanie merytoryczne za 2010 rok – pobierz w formacie pdf.

2. Sprawozdanie finansowe za 2010 rok – pobierz w formacie pdf.