REGULAMIN KLUBU

REGULAMIN CZŁONKOSTWA W KLUBIE NURKOWYM NAUTICA POZNAŃ

Rozdział III Statutu Klubu stanowi o zasadach przyjmowania członków do Klubu Nurkowego Nautica Poznań, a także o ich prawach i obowiązkach. Mając na celu sprecyzowanie przywilejów i zasad obowiązujących w Klubie, Zarząd uchwala w dniu 18.03.2016 r. nowy regulamin, który członkom Klubu służyć ma pomocą w wypadku powstania jakichkolwiek wątpliwości. Jednocześnie jednak każdy z członków Klubu ma obowiązek przestrzegać niniejszego Regulaminu pod rygorem utraty swych praw członkowskich.

§1. Każdy członek Klubu posiada kartę członkowską, która upoważnia go do korzystania z wszystkich określonych niniejszym regulaminem oraz innymi przepisami przywilejów członkowskich.

§2. Karta członkowska zawiera imię i nazwisko osoby, która jest jej posiadaczem, dane kontaktowe Klubu oraz informacje dotyczące opłacenia składek.

§3. Zasady przyjmowania nowych osób do Klubu:
– zapoznanie kandydata z regulaminem Klubu
– wypełnienie formularza przyjęcia do Klubu
– podpisanie formularza zgłoszeniowego przez dwie osoby z Zarządu Klubu
– wpłata rocznej opłaty członkowskiej

§4. Składki członkowskie winny być opłacane raz w roku, do końca miesiąca lutego, w następujących kwotach:
• osoby uczące się, do 27 roku życia 200 zł
• osoby powyżej 27 roku życia 300 zł
• para małżeńska w klubie 400 zł
• dziecko członka klubu 100 zł

§5. Nowi członkowie klubu płacą od miesiąca, w którym zostali przyjęci za proporcjonalny okres do końca roku, a kolejną składkę za nowy rok do końca miesiąca lutego każdego nowego roku

§6. Zarząd zastrzega sobie prawo do zmiany swoją uchwałą wysokości składek, za uprzednim przedyskutowaniem tej kwestii z członkami Klubu.

§7. Do przywilejów członkowskich Klubu Nurkowego Nautica Poznań należą w szczególności:
• wspólne nurkowania i udział w wyjazdach nurkowych na całym świecie w gronie znajomych
• udział w spotkaniach Klubu – w każdy trzeci piątek miesiąca o godzinie 19:00
• korzystanie z wieloletniego doświadczenia nurkowego kolegów z Klubu
• przyjacielska pomoc w konfiguracji i doborze sprzętu nurkowego
• pomoc w sytuacji wypadku nurkowego zarówno na wyjeździe klubowym, jak i prywatnym
• możliwość zdobycia wiedzy i doświadczenia z zakresu nurkowania rekreacyjnego
• pomoc przy organizowaniu wyjazdów nurkowych
• raz w roku – podczas płatności składek, otrzymujesz bon na 20% zniżki na wybrany przez siebie kurs w PCN Nautica lub 15% zniżki na wybrane zakupy w sklepie PCN Nautica
(oferta nie dotyczy zakupu suchych skafandrów – w ramach zniżki przy zakupie suchego skafandra
możesz otrzymać darmowy Kurs Suchego Skafandra w PCN Nautica)
• atrakcyjne rabaty na wypożyczenie sprzętu nurkowego oraz 50% rabatu na napełnianie butli nurkowych powietrzem i nitroksem do 40 % w PCN Nautica, w Poznaniu
• możliwość korzystania z basenów klubowych oraz małej butli z powietrzem w niższej cenie
• możliwość zorganizowania zajęć o tematyce nurkowej w sali Klubu Nurkowego Nautica Poznań
• możliwość wynajęcia sali klubowej w preferencyjnej cenie na spotkania prywatne lub imprezy nie związane z działalnością klubu
• możliwość bezpłatnego korzystania z materiałów klubowych — Biblioteka Klubu Nautica Poznań.

§8. Każdy członek Klubu ma obowiązek:
• dbać o dobre imię Klubu
• szanować sprzęt i wyposażenie Klubu
• dbać o salę klubową i utrzymywać ją w czystości
• służyć radą i pomocą innym członkom klubu, jeśli tylko jej potrzebują
• opłacać regularnie składki członkowskie

§9 Honorowym członkiem Klubu zostać może:
• instruktor nurkowania, który będzie wspierał Klub swoją wiedzą i doświadczeniem
• osoba w wieku 60+ posiadająca doświadczenie nurkowe, którym dzielić się będzie z innymi członkami Klubu
Tytuł honorowego członka Klubu nadaje Zarząd.
Honorowy członek Klubu ze względu na swój wkład merytoryczny w działanie Klubu zostaje zwolniony z opłat członkowskich.

§10. Zgodnie ze Statutem Klubu członkowie, którzy nie opłacają regularnie składek nie mogą korzystać z przywilejów wynikających z członkostwa w Klubie, a w szczególności tych, które zostały określone w §7 niniejszego Regulaminu.

§11. Zgodnie ze Statutem Klubu, Zarząd ma prawo skreślić z listy członków Klubu osobę, która nie zapłaciła składek pierwszym, ani w kolejnym wyznaczonym wyznaczonym przez Zarząd terminie.