Projekt: Przez sport do samodzielności – zapisy uczestników trwają!

plakat sredniZapraszamy osoby niepełnosprawne ruchowo do wzięcia udziału w programie pt: „Przez sport do samodzielności”

Celem projektu jest aktywizacja osób niepełnosprawnych poprzez zajęcia z nurkowania. Nabycie przez uczestników programu wiedzy i doświadczenia, jak bezpiecznie poruszać się nad wodą oraz w wodzie, jak zabezpieczać się przed urazami oraz jak chronić przed uszkodzeniem wózek inwalidzki i inny sprzęt rehabilitacyjno-ortopedyczny. Program ma również na celu zachęcić do nauki z wykorzystaniem Internetu.

Oferowane przez nas formy wsparcia, to:
Zajęcia teoretyczne
Zajęcia praktyczne na basenie
Zajęcia praktyczne nad Jeziorem Powidzkim

Zapisy trwają!
Więcej szczegółów znajdziecie poniżej:
Projekt skierowany jest w szczególności do osób niepełnosprawnych ruchowo (po wypadkach oraz
z różnego rodzaju schorzeniami). Beneficjenci, to głównie osoby z województw: wielkopolskiego,
dolnośląskiego, zachodniopomorskiego lub lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, małopolskiego i
mazowieckiego, zarówno kobiety jak i mężczyźni, od 18 roku życia. Razem 20 osób.
Beneficjentami ostatecznymi projektu mogą być osoby niepełnosprawne, które przedstawią
(najpóźniej w dniu przystąpienia do projektu) aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie równoważne (orzeczenie
lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup
inwalidów).
Uczestnicy projektu rekrutowani będą spośród osób niepełnosprawnych bezpośrednio
zgłaszających się do Fundacji Balian Sport.

Kontakt:
Piotr Urbański, tel: 606111883, piotr@balian.pl
Beata Janicka, tel: 693 835 356, biuro@nautica.poznan.pl
Decyduje kolejność zgłoszeń oraz spełnienie wymogu udziału w programie beneficjentów z
różnych województw

Pełen opis projektu znajdziecie w PDFie poniżej:
Przez sport do samodzielnosci opis

W razie pytań piszcie śmiało:)

Fanpage projektu:
www.facebook.com/przezsportdosamodzielnosci

Organizator:
Fundacja Balian Sport
64 – 412 Chrzypsko Wielkie
ul. Sierakowska 13
tel./ fax. +48 61 2951044
e-mail: biuro@baliansport.pl
http://www.baliansport.pl/

Opiekun projektu:
Beata Janicka, tel: 693 835 356
biuro@nautica.poznan.pl

Administrator projektu:
Piotr Urbański, tel: 606111883, piotr@balian.pl

Wolontariat:
Klub Nurkowy Nautica Poznań
61-246 Poznań
ul. J. Piłsudskiego 100
www.klub.nautica.poznan.pl