Walne Zgromadzenie 10.03.2022 18:30

10 marca 2022
18:30to20:30

10 marca 2022, w czwartek o godzinie 18:30 odbędzie się Walne Zgromadzenie – obecność wszystkich Członków Klubu jest obowiązkowa!

Poniżej przedstawiamy program Walnego Zgromadzenia:

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia stowarzyszenia Klub Nurkowy Nautica Poznań
zwołanego na dzień 10.03.2022 r., na godzinę 18:30

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad WZ.
4. Przedstawienie porządku obrad.
5. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego WZ.
6.  Sprawozdanie z działalności Zarządu Klubu i wykonanie budżetu za rok 2021 oraz 
przedstawienie planu działalności i budżetu na rok 2022
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Klubu za rok 2021 oraz
wniosek w sprawie absolutorium dla członków Zarządu.
8. Dyskusja na temat sprawozdań i planów.
9. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla członków Zarządu.
10. Sprawy różne – wolne głosy Osoby, które nie mogą wziąć udziału w Walnym Zgromadzeniu osobiście mogą wypisać:
pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu Wzór pisma dostępny jest na stronie Klubu: https://klub.nautica.poznan.pl/?page_id=1102
Pełnomocnictwo można dostarczyć do sklepu PCN Nautica, do dnia: 05.03.2022
do zobaczenia na spotkaniu!


pozdrawiamy  Beata, Agnieszka i Marlena
Klub Nurkowy Nautica Poznań